VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của tổng công ty Tín Nghĩa

08:00 07/03/2016

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Trên cơ sở thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASC làm đại lý đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Tín Nghĩa. ASC trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng thông tin đợt đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

2. Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

3. Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và bất động sản; Chế biến, kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu; Kinh doanh xăng dầu, khí đốt, gas; Kinh doanh logistics và dịch vụ khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 20/04/2015.

4. Vốn điều lệ đăng ký: 1.558.000.000.000 đồng
• Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 77.900.000 cổ phần (tương đương 50,000% vốn điều lệ)
• Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên
• Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo thâm niên công tác: 208.850 cổ phần (tương đương 0,134% vốn điều lệ)
• Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên
• Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV cam kết làm việc lâu dài: 473.800 cổ phần (tương đương 0,304 % vốn điều lệ)
• Cổ phần bán ưu đãi thêm cho CBCNV Tổng công ty: 7.790.000 cổ phần (tương đương 5,000 % vốn điều lệ)
• Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiên lược: 54.530.000 cổ phần (tương đương 35,000 % vốn điều lệ)
• Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 14.897.350 cổ phần (tương đương 9,562 % vốn điều lệ)

5. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần

6. Giá khởi điểm : 10.200 đồng/cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 14.897.350 cổ phần (tương ứng 9,562 % vốn điều lệ)

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Tín Nghĩa do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ ngày 08/03/2016 đến 16h00 ngày 24/03/2016
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 29/03/2016.
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9h00 Thứ sáu ngày 01 tháng 04 năm 2016.
– Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/04/2016 đến ngày 11/04/2016.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 08/04/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5a, Tòa nhà Master, 41 – 43, Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Điện thoại : (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655
Website: www.asias.com.vn

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=5d524c63-260b-49df-9b08-6b0e7322cd36&rid=423549024

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106