VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo đấu giá Cổ phần Ngân hàng TMCP Quân đội do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu

11:00 21/09/2018

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Ngày 17/09/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của  Ngân hàng TMCP Quân đội như sau: 
Thông tin đấu giá:
•    Tên tổ chức sở hữu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
•    Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quận đội
•    Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
•    Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, …
•    Vốn điều lệ:  21.604.513.810.000 đồng 
•    Số lượng CP đấu giá:    53.400.000 cổ phần
•    Loại cổ phần chào bán:    Cổ phần phổ thông
•    Mệnh giá:                                                                                    10.000 đồng/cổ phần
•    Giá khởi điểm:                                                                            19.641 đồng/cổ phần
•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/09/2018 đến 15h30 ngày 08/10/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h ngày 11/10/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15h30 ngày 15/10/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Vốn tự có   
– Vốn điều lệTriệu đồng17.127.40918.155.054
– Tỷ lệ an toàn vốn%10,8210,66
2. Chỉ tiêu về chất lượng tài sản   
– Tỷ lệ nợ xấu%1,331,21
– Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng%91,2493,30
– (số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác)/Tổng tài sản%65,1463,52
3. Kết quả hoạt động kinh doanh   
– Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%15,6620,10
– Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập%3,263,32
– Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận trước thuế%10,669,92
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106