VN-INDEX 1.235,31 +6,94/+0,56%  | 
HNX-INDEX 313,88 -1,56/-0,49%  | 
UPCOM-INDEX 95,19 -0,70/-0,73%  | 
VN30 1.280,73 +1,18/+0,09%

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức – Long An do Công ty Thương mại Vật liệu xây dựng FiCO sở hữu

08:00 12/09/2016

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC – LONG AN DO CÔNG TY THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG FiCO SỞ HỮU

Công ty cổ phần Chứng khoán ASC xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Thương mại Vật liệu xây dựng FiCO tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức – Long An như sau:

1. Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 04 NĐT Trong đó:
– Nhà đầu tư cá nhân trong nước: 04 NĐT
– Nhà đầu tư tổ chức trong nước: 0 NĐT
– Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
– Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài: 0 NĐT

2. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.463.900 cổ phần Trong đó:
– Nhà đầu tư cá nhân trong nước: 1.463.900 cổ phần
– Nhà đầu tư tổ chức trong nước: 0 cổ phần
– Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần
– Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài: 0 cổ phần

3. Nộp phiếu tham dự đấu giá:
– Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC
– Chậm nhất 16h00 ngày 14/09/2016.

4. Tổ chức đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 15 tháng 09 năm 2016
– Địa điểm: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 – TNHH MTV
– Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM. 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106