VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo Kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Phan Thiết

08:00 02/11/2015

Thông báo
Kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng 
của Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Phan Thiết.


Công ty cổ phần Chứng khoán ASC (Tên cũ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á) xin thông báo đến Quý nhà đầu tư kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Phan Thiết từ ngày 12/10/2015 đến 28/10/2015 như sau:

– Số lượng cổ phần chào bán : 470.849 cổ phần.
– Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần.
– Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 10 nhà đầu tư, trong đó: 
       Trong nước: 10 nhà đầu tư: Nhà đầu tư tổ chức: 01 nhà đầu tư. Nhà đầu tư cá nhân: 09 nhà đầu tư.
       Nước ngoài: 0 nhà đầu tư.
– Tổng số cổ phần đăng ký mua: 547.449 cổ phần.
      Trong nước: 547.449 cổ phần: Nhà đầu tư tổ chức: 50.000 cổ phần. Nhà đầu tư cá nhân: 497.449 cổ phần.
      Nước ngoài: 0 cổ phần.
– Tỉ lệ mua /bán: 116,27% 

Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá: 
Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Phan Thiết 
Địa chỉ: Số 578 đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.
Thời gian: 13h30 ngày 04/11/2015 

Trân trọng. 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC 
TỔNG GIÁM ĐỐC

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106