VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai

08:00 10/08/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai

Thời gian đấu giá 10/08/2016

Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – TNHH một thành viên
Giá trúng cao nhất 15.400,00
Giá trúng thấp nhất 15.200,00
Giá trung bình 15.202,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 1.203.000,00
Giá đặt cao nhất 15.400,00
Giá đặt thấp nhất 15.200,00
KL đặt cao nhất 600.000,00
KL đặt thấp nhất 13.000,00
Tổng số NĐT trúng giá 7,00
Tổng số tổ chức trúng giá 0,00
Tổng số giá trị trúng giá 18.288.200.000,00 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106