VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%  | 
HNX-INDEX 391,21 +2,75/+0,71%  | 
UPCOM-INDEX 100,36 +0,59/+0,59%  | 
VN30 1.488,71 -0,55/-0,04%

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị

08:00 11/10/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị

Thời gian đấu giá 10/10/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Giá trúng cao nhất: 30.700 Đồng/cổ phần
Giá trúng thấp nhất: 30.600 Đồng/cổ phần
Giá trung bình: 30.604 Đồng/cổ phần

Tổng số cổ phần trúng giá: 117.396
Giá đặt cao nhất: 30.700 Đồng/cổ phần
Giá đặt thấp nhất: 30.600 Đồng/cổ phần
KL đặt cao nhất: 117.396
KL đặt thấp nhất: 5.000

Tổng số NĐT trúng giá: 02
+ Cá nhân: 02
+ Tổ chức: 00

Tổng số giá trị trúng giá: 3.592.817.600 Đồng

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106