VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo kết quả đấu giá cả lô Cổ phần Công ty Cổ phần Tiên Sơn Hà Tây do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu được tổ chức vào ngày 15/10/2019

09:00 15/10/2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN HÀ TÂY  DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 15/10/2019

Ngày 15/10/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

1.   Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                      850.700 cổ phần

      Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:           850.700 cổ phần

2.   Mệnh giá:                                                                                        10.000 đồng/cổ phần

3.   Giá khởi điểm:                                                                                11.260 đồng/cổ phần

4.   Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:               2

      Trong đó:                         Tổ chức: 0            Cá nhân: 2

5.   Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                    1.701.400 cổ phần

6.   Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                       2

7.   Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                 1.701.400 cổ phần

8.   Khối lượng đặt cao nhất:                                                               850.700 cổ phần

9. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                               850.700 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất:                                                                    11.300 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                   11.300 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất:                                                       11.300 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                     11.300 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân:                                                    11.300 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                      2

      Trong đó:                   Tổ chức: 0            Cá nhân: 2

16. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                850.700 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:          0 cổ phần

17. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                     9.612.910.000 đồng

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106