VN-INDEX 1.339,41 +6,97/+0,52%  | 
HNX-INDEX 320,27 +1,14/+0,36%  | 
UPCOM-INDEX 87,57 -0,02/-0,02%  | 
VN30 1.478,27 +8,40/+0,57%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty CP Giao thông Long An

15:00 14/05/2018

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG LONG AN

Ngày 11/05/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Giao thông Long An tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An
 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Giao thông Long An
 • Địa chỉ: Số 10, Quốc lộ 1, Phường 5, TP. Tân An, Tỉnh Long An.
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh nước sạch; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Xây dựng nhà các loại; ….
 • Vốn điều lệ: 18.468.909.000.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 1.210.491 cổ phần;
 • Giá đấu thành công cao nhất: 15.048 đồng/cổ phần;
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 15.048 đồng/cổ phần;
 • Giá đấu thành công bình quân: 15.048 đồng/cổ phần;
 • Tổng giá trị đợt đấu giá: 18.215.468.568 đồng;
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá: 0 NĐT;
 • Tổng số tổ chức trúng đấu giá: 1 tổ chức;

Thông tin chi tiết tại: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106