VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo kết quả Đấu giá Cổ phần Công ty CP Tập đoàn truyền thông thanh niên

09:00 14/03/2019

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 14/03/2019

Ngày 14/03/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên.

1.   Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                      4.800.000 cổ phần

      Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:           4.800.000 cổ phần

2.   Mệnh giá:                                                                                          10.000 đồng/cổ phần

3.   Giá khởi điểm:                                                                                11.350 đồng/cổ phần

4.   Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:              8

      Trong đó:                         Tổ chức: 0                        Cá nhân: 8

5.   Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                    5.161.500 cổ phần

6.   Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                       8

7.   Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                 5.161.500 cổ phần

8.   Khối lượng đặt cao nhất:                                                               2.400.000 cổ phần

9.   Khối lượng đặt thấp nhất:                                                             500 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất:                                                                    13.410 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                        11.350 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất:                                                       13.410 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                     11.350 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân:                                                    11.359 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                      8

      Trong đó:                   Tổ chức: 0            Cá nhân: 8

16. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                4.800.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:          0 cổ phần

17. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                    54.523.200.000 đồng

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106