VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần Công ty TNHH MTV Cao Su Đắk Lắk

17:00 31/07/2018

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU ĐẮK LẮK ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 31/07/2018

Ngày 31/07/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.
 • Địa chỉ: : 30 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 • Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su, Chế biến cao su, Mua bán mủ cao su, Chế biến gỗ với các sản phẩm: mộc dân dụng, sản xuất pallets làm bao bì, Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch; …
 • Vốn điều lệ:                                                                            1.558.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              97.575.500cổ phần

Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:   76.342.000 cổ phần

 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                        12.600 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                  69

Trong đó:        Tổ chức: 0                   Cá nhân: 69

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                              54.500 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                        69
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                           54.500 cổ phần

Trong đó, tổng khối lượng nước ngoài đặt mua hợp lệ:        4.500 cổ phần

 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                              5.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                            100 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                            15.000 đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                           12.600 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                 15.000 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                               12.600 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                              12.713 đồng/cổ phần
 • Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                         692.850.000 đồng
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                        69 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 0                   Cá nhân: 69

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106