VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn

08:00 11/10/2016

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn được tổ chức vào ngày 11/10/2016 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 300.000 cổ phần
Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 300.000 cổ phần

2. Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm: 111.110 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 3 Trong đó:
Tổ chức: 0
Cá nhân: 3

5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 630.000 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 630.000 cổ phần

8. Khối lượng đặt cao nhất: 300.000 cổ phần

9. Khối lượng đặt thấp nhất: 30.000 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất: 111.140 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất: 111.110 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất: 111.140 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất: 111.140 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân: 111.140 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 Trong đó:
Tổ chức: 0
Cá nhân: 1

16. Tổng số lượng cổ phần bán được: 300.000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

17. Tổng trị giá cổ phần bán được: 33.342.000.000 đồng 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106