VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Tiền Giang

08:00 22/06/2016

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Tiền Giang

Thời gian đấu giá 22/06/2016

Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Tiền Giang

Giá trúng cao nhất 10.000,00
Giá trúng thấp nhất 10.000,00
Giá trung bình 10.000,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 2.600,00
Giá đặt cao nhất 10.000,00
Giá đặt thấp nhất 10.000,00
KL đặt cao nhất 1.000,00
KL đặt thấp nhất 100,00
Tổng số NĐT trúng giá 5,00
Tổng số tổ chức trúng giá 0,00
Tổng số giá trị trúng giá 26.000.000,00 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106