VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo không tổ chức bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH MTV Du lịch TM Kỳ Hòa tại Quỹ tín dụng Nhân dân Chợ Lớn

09:00 16/08/2019

THÔNG BÁO
KHÔNG TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA

TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHỢ LỚN

Tính đến thời điểm 16h00 ngày 14/08/2019 là thời điểm kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đăng ký năng lực Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua phần vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa tại Quỹ tín dụng Nhân dân Chợ Lớn, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký. 

Theo Khoản 2, Điều 14 Quy chế bán đấu giá phần vốn góp của Quỹ tín dụng Nhân dân Chợ Lớn do Công ty Kỳ Hòa nắm giữ, ASC xin thông báo về việc không tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Chợ Lớn do không đủ điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá.

Xin trân trọng thông báo.  

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106