VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%  | 
HNX-INDEX 391,21 +2,75/+0,71%  | 
UPCOM-INDEX 100,36 +0,59/+0,59%  | 
VN30 1.488,71 -0,55/-0,04%

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trên Upcom của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương 1

11:25 31/07/2018

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN TRÊN UPCOM

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Ý TRUNG ƯƠNG 1

  1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung Ương I
  2.  Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
  3. Mã chứng khoán: VNY
  4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  5. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 8.250.000 cổ phần
  6. Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 82.500.000.000 đồng (theo mệnh giá)
  7. Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ 6, ngày 03/08/2018
  8. Giá tham chiếu ngày ngày giao dịch đầu tiên: 6.000 đồng/cổ phần

Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106