VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo về kết quả đấu giá cổ phần của công ty mẹ – Tổng Công ty thương mại Hà Nội

08:00 02/04/2018

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Ngày 30/03/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty mẹ – Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) tổ chức phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty mẹ – Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).
 • Địa chỉ: 11b Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.
 • Ngành nghề kinh doanh: xuất nhập khẩu, thương mại dịch vụ, thương mại nội địa, phát triển hạ tần thương mại.
 • Vốn điều lệ: 2.200.000.000.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 75.926.000 cổ phần tương đương 34,51% vốn điều lệ
 • Giá đấu thành công cao nhất: 20.000 đồng/cổ phần;
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 12.800 đồng/cổ phần;
 • Giá đấu thành công bình quân: 12.908 đồng/cổ phần;
 • Tỷ lệ đấu giá thành công: 100%
 • Tổng giá trị đợt đấu giá: 980.052.890.000 đồng
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá: 346 NĐT
 • Tổng số tổ chức trúng đấu giá: 2 tổ chức


Thông tin chi tiết tại: SGDCK HÀ NỘI

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106