VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về việc chào bán CP lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex)

10:00 09/08/2018

THÔNG BÁO
về việc chào bán CP lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex)


Ngày 08/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chào bán  cổ phần lần đầu ra công chúng  của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp:   
1.    Thông tin đấu giá
–  Tổ chức phát hành: Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp-TNHH MTV (Petimex)
–  Địa chỉ:   140 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
–  Ngành nghề kinh: Kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu;
–  Vốn điều lệ: 1.355.225.860.000 đồng;
–  Số lượng CP: 135.522.586 cổ phần;
Trong đó:
–  Cổ phần nhà nước: 86.734.455 cổ phần (chiếm 64% vốn điều lệ);
–   Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 747.600 cổ phần (chiếm 0,55% vốn điều lệ);
–   Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 48.040.531 cổ phần (chiếm 35,45% vốn điều lệ);
–   Số cổ phần bán đấu giá công khai: 48.040.531 cổ phần (chiếm 35,45% vốn điều lệ).
–   Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
–   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
–   Giá khởi điểm: 10.600 đồng/cổ phần
–   Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc: từ 08h00 ngày 13/08/2018 đến 16h00 ngày 29/08/2018
–   Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 05/09/2018
–   Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 07/09/2018 tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM
–   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 08/09/2018 đến 17/09/2018
–   Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ 10/09/2018 đến 14/09/2018
–   Một số thông tin tài chính chủ yếu:

SttNội dungĐVTNăm 2016Năm 2017
 Tổng tài sảnTriệu đồng5.601.7395.808.829
 Vổn chủ sở hữuTriệu đồng739.552795.590
 Sản lượng tiêu thụ xăng dầum3/tấn1.130.6721.058.061
 Tổng doanh thuTriệu đồng9.732.46611.498.703
 Lợi nhuận sau thuếTriệu đồng52.86972.427
 Lợi nhuận sau thuế / vốn nhà nước%7,15%9,10%

Nguồn HSX

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106