VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo về việc đấu giá bán CP của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

17:15 11/07/2018

THÔNG BÁO

về việc đấu giá bán CP của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

Ngày 26/06/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An: 

1.         Thông tin đấu giá

 • Tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An
 • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An
 • Địa chỉ: Số 32 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
 • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Xây dựng công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật …
 • Vốn điều lệ: 373.859.830.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 9.372.666cổphần, chiếm 25,07% vốn điều lệ;
 • Số lượng Cp người nước ngoài được phép mua: 9.372.666 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 • Bước giá: 100 đồng;
 • Bước khối: 100 cổ phần;
 • Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/06/2018 đến 15h30 ngày 16/07/2018;

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 19/07/2018;

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15h00 ngày 23/07/2018 tại SGDCK Hà Nội;


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,221,04
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,980,87
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%53,0552,78
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%113112
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần6,687,63
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,230,24
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%1,15-0,33
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%0,67-0,17
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%0,27-0,08
-Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%1,51-0,39

                                                     Nguồn: dựa trên BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của công ty

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106