VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về việc đấu giá bán CP lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

15:00 04/09/2018

THÔNG BÁO
Đấu giá bán CP lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum


Ngày 28/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum như sau:  
1.    Thông tin đấu giá
–    Tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum;
–    Địa chỉ:  Số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
–    Ngành nghề kinh doanh:  Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch
–    Vốn điều lệ: 83.302.000.000 đồng, tương đương 8.330.200 cổ phần
Trong đó: 
–    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 2.915.570 cổ phần (chiếm 35% vốn điều lệ)
–    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 197.800 cổ phần (chiếm 2,37% vốn điều lệ)
–    Cổ phần bán cho Công đoàn Công ty: 3.000 cổ phần (chiếm 0,04%)
–    Số lượng CP đấu giá: 5.213.830 cổ phần, chiếm 62,59% vốn điều lệ;
–    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
–    Bước giá: 100 đồng;
–    Bước khối: 100 cổ phần;
–    Giá khởi điểm: 12.700 đồng/cổ phần
–    Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/08/2018 đến 15h30 ngày 19/09/2018; 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
–    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 24/09/2018; 
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
–    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 8h30 ngày 26/09/2018 tại SGDCK Hà Nội;

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106