VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo về việc đấu giá bán CP lần đầu của Trung tâm Giống Nông-Lâm nghiệp Quảng Nam

09:00 27/11/2019

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá bán CP lần đầu của Trung tâm Giống Nông-Lâm nghiệp Quảng Nam


Ngày 28/11/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Trung tâm Giống Nông-Lâm nghiệp Quảng Nam như sau:  
    Thông tin đấu giá
–    Tổ chức phát hành: Trung tâm Giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam;
–    Địa chỉ:  Số 78 Hùng Vương, , TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;
–    Ngành nghề kinh doanh:  Sản xuất và liên kết sản xuất giống lúa; Sản xuất cây trồng cạn, nấm, cây ăn quả, cây lâm nghiệp; Chăn nuôi …
–    Vốn điều lệ: 13.884.240.000 đồng
Trong đó: 
–    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 69.421 cổ phần (chiếm 5% vốn điều lệ)
–    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 37.700 cổ phần (chiếm 2,72% vốn điều lệ)
–    Số lượng CP đấu giá: 1.281.303 cổ phần, chiếm 92,28% vốn điều lệ;
–    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
–    Bước giá: 100 đồng;
–    Bước khối: 100 cổ phần;
–    Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
–    Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/11/2019 đến 15h30 ngày 19/12/2019; 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
–    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 24/12/2019; 
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
–    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 8h30 ngày 26/12/2018 tại SGDCK Hà Nội;

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106