VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về việc đấu giá bán CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai

17:00 11/07/2018

THÔNG BÁO
về việc đấu giá bán CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai


Ngày 04/07/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh thông báo về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai:  
1.    Thông tin đấu giá
Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Gia Lai
Địa chỉ:  Số nhà 97 đường Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cà phê, hồ tiêu; Mua bán nông sản xuất khẩu (trừ mủ cao su); Bán buôn nông sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống; Buôn bán phân bón sử dụng trong nông nghiệp; Rang lọc cà phê, sản xuất các sản phẩm cà phê;…
Vốn điều lệ: 146.763.000.000 đồng:
    Cổ phần Nhà nước nắm giữ 0% VĐL : 0 cổ phần
     Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 51% VĐL: 7.484.913 cổ phần
     Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 4,83% VĐL: 708.300 cổ phần
     Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường 44,17% VĐL : 6.483.087 cổ phần
Số lượng CP đấu giá: 6.483.087 cổ phần, chiếm 44,17% vốn điều lệ;
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
Bước giá: 100 đồng;
Bước khối: 1 cổ phần;
Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/07/2018 đến 16h00 ngày 23/07/2018; 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 27/07/2018; 
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
 Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15h30 ngày 31/07/2018 tại SGDCK TP.HCM;

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106