VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về việc đấu giá bán CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

17:00 11/07/2018

THÔNG BÁO

về việc đấu giá bán CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

Ngày 26/06/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk: 

1.         Thông tin đấu giá

 • Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU ĐẮK LẮK
 • Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 • Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su, Chế biến cao su, Mua bán mủ cao su, Chế biến gỗ với các sản phẩm: mộc dân dụng, sản xuất pallets làm bao bì, Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch; …
 • Vốn điều lệ: 1.558.000.000.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 97.575.500cổphần, chiếm 62,63% vốn điều lệ;
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 • Bước giá: 100 đồng;
 • Bước khối: 100 cổ phần;
 • Giá khởi điểm: 12.600 đồng/cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/07/2018 đến 16h00 ngày 23/07/2018;

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 27/07/2018;

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 09h00 ngày 31/07/2018 tại SGDCK TP.HCM;


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,290,49
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,140,23
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%45,8535,65
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%84,6755,41
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần6,144,46
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,220,24
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%8,9557,34
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%3,5921,22
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%1,9413,65

                                                     Nguồn: dựa trên BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của công ty

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106