VN-INDEX 1.232,86 +4,49/+0,37%  | 
HNX-INDEX 314,53 -0,91/-0,29%  | 
UPCOM-INDEX 95,38 -0,51/-0,53%  | 
VN30 1.281,65 +2,10/+0,16%

Thông báo về việc đấu giá CP của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

17:00 30/07/2018

THÔNG BÁO

về việc đấu giá CP của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

Ngày 19/07/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam-TNHH MTV nắm giữ   

1.         Thông tin đấu giá

 • Tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam-TNHH MTV
 • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang
 • Địa chỉ: Lô L5, Căn 20, Phan Thị Ràng, Phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
 • Ngành nghề kinh doanhBán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Vận tải đường thủy nội địa; …
 • Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 156.200 cổ phầnchiếm 33,96% vốn điều lệ;
 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
 • Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần;
 • Bước giá: 100 đồng;
 • Bước khối: 100 cổ phần;
 • Giá khởi điểm: 100.000 đồng/cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 17/07/2018 đến 16h00 ngày 27/07/2018;

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 02/08/2018;

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 09h00 ngày 06/08/2018 tại SGDCK TP.HCM;


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,375,75
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,295,65
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,811,13
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%4,26-8,75
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần19,54123,29
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần2,72
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%-1,32-0,07
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%-18,952,77
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%-17,76-0,36
-Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%-0,02-0,07
-Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng-6.572-54.277

Nguồn: dựa trên BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của công ty

Vui lòng xem thông tin chi tiết lịch đấu giá tại đây 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106