VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo về việc đấu giá CP của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu

08:00 09/05/2018

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá CP của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu

Ngày 24/04/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn như sau: 

1.         Thông tin đấu giá

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
 • Địa chỉ: 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ viễn thông …
 • Vốn điều lệ: 1.203.917.290.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 10.254.443 phần;
 • Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 10.254.443 cổ phần;
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 • Bước giá: 100 đồng;
 • Bước khối: 100 cổ phần;
 • Giá khởi điểm: 12.038 đồng/cổ phần;
 • Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/04/2018 đến 15h30 ngày 18/05/2018;

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 23/05/2018;

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 08h30 ngày 25/05/2018 tại SGDCK Hà Nội;


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20152016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,981,00
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,940,96
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,290,29
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%0,400,40
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần20,3822,74
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%3,883,66
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%1,611,70
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%1,151,21

Nguồn: SPT
Thông tin chi tiết tại: https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106