VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo về việc đấu giá CP của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam sở hữu

08:00 09/05/2018

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá CP của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam sở hữu

Ngày 23/04/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam như sau: 

1.         Thông tin đấu giá

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến, kinh doanh phốt pho vàng và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ phốt pho vàng, ….
 • Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 10.500.000 cổ phần;
 • Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 10.500.000 cổ phần;
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 • Bước giá: 100 đồng;
 • Bước khối: 100 cổ phần;
 • Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần;
 • Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/04/2018 đến 15h30 ngày 17/05/2018;

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 22/05/2018;

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 08h30 ngày 24/05/2018 tại SGDCK Hà Nội;


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,750,77
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,750,55
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%58,2863,30
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%139,69172,45

Nguồn: BCTC riêng đã kiểm toán năm 2017 do Tổng Công ty tự lập

Thông tin chi tiết tại: https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106