VN-INDEX 1.243,69 +15,32/+1,25%  | 
HNX-INDEX 314,17 -1,27/-0,40%  | 
UPCOM-INDEX 94,84 -1,05/-1,10%  | 
VN30 1.290,83 +11,28/+0,88%

Thông báo về việc đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Cà Phê Gia Lai

08:00 03/07/2018

THÔNG BÁO
về việc đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Cà Phê Gia Lai


Ngày 03/07/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà Phê Gia Lai như sau:   
1.    Thông tin đấu giá
–  Tổ chức phát hành: Công ty Cà Phê Gia Lai-TNHH MTV
–  Địa chỉ:   Số nhà 97 đường Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
–  Ngành nghề kinh: Trồng cây cà phê, hồ tiêu; Mua bán nông sản nguyên liệu; Buôn bán phân bón sử dụng trong nông nghiệp; …
–  Vốn điều lệ: 146.763.000.000 đồng;
–  Số lượng CP: 14.676.300 cổ phần;
Trong đó:
–  Cổ phần nhà nước: 0 cổ phần
–  Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 7.484.913 cổ phần
–  Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 708.300 cổ phần
–  Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần
–  Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 6.483.087 cổ phần
–  Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần
–  Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
–  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
–  Bước giá: 100 đồng;
–  Bước khối: 100 cổ phần;
–  Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần
–  Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/07/2018 đến 16h00 ngày 23/07/2018; 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
–  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 27/07/2018; 
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
–  Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15h30 ngày 31/07/2018 tại SGDCK TP.HCM;

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106