VN-INDEX 1.227,67 -0,70/-0,06%  | 
HNX-INDEX 313,65 -1,79/-0,57%  | 
UPCOM-INDEX 95,06 -0,83/-0,87%  | 
VN30 1.274,63 -4,92/-0,38%

Thông báo về việc đấu giá CP của Tổng Công ty Mía đường II do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở hữu

08:00 15/01/2018

Kính gửi Quý Khách hàng,

 ASC thông báo về việc đấu giá CP của Tổng Công ty Mía đường II do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở hữu.

 1.     Thông tin doanh nghiệp

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Mía đường II
  • Địa chỉ:   54 – 56 Lê Quốc Hưng, P.12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đường. Chi tiết: Công nghiệp chế biến: đường từ mía cây, mật, đường tinh luyện các loại, các sản phẩm sau đường ( cồn, CO2, men thực phẩm,…)
  • Vốn điều lệ: 685.000.000.000 đồng
  • Số lượng CP đấu giá: 63.690.700 cổ phần (chiếm 92,98% số cổ phần đang lưu hành).
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm: 10.420 đồng/cổ phần
  • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở hữu được Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành.

2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá

Chỉ tiêuĐVT20152016Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần9,1110,724 
– Hệ số thanh toán nhanhLần8,68610,296 
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%6,49%5,38% 
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%6,94%5,69% 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
– Vòng quay hàng tồn khoLần/năm25,40521,108 
– Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quânLần/năm0,5540,546 
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%5,26%7,19% 
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%3,64%4,17% 
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%2,97%3,92% 
– Hệ số lợi nhuận từ HĐSXKD/DTT%4,73%7,67% 
– Thu nhập trên cổ phần (EPS)Đồng/CP374,8436,4 

(Chỉ số tài chính theo Công bố thông tin)

3.     Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 Thời gianNgàyĐịa điểm
Đăng ký và nộp tiền08h00 – 16h0017/01/2018 05/02/2018Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0009/02/2018
Đấu giá09h0013/02/2018Sở GDCK TP.HCM
Nộp tiền mua cổ phần 21/02/2018 02/03/2018Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn tiền đặt cọc 21/02/2018 – 27/02/2018 
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106