VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo về việc ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

17:00 23/08/2018

THÔNG BÁO

Về việc ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

Ngày 22/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về việc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ chính thức niêm yết như sau: 

1.         Thông tin niêm yết cổ phiếu:

 • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
 • Tên tiếng Anh: Century Land JSC
 • Tên viết tắt: CRE
 • Địa chỉ: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng và Bất động sản/Bất động sản; Đại lý và môi giới bất động sản;…
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: CRE
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 • Số lượng CP niêm yết: 50.000.000 cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng
 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (05/09/2018): 50.000 đồng/cổ phiếu
 • Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/1f7052f0-a9cd-42a1-ae6e-f8da44cfd1f1

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106