VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La

15:00 14/05/2018

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La

Ngày 10/05/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông sản Hồng Hà Sơn La như sau: 

1.         Thông tin niêm yết cổ phiếu:

 • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
 • Tên tiếng Anh: HONG HA SON LA PROCESSING AGRICUTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
 • Tên viết tắt: HONGHA SONLA.,JSC
 • Địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh, chế biến và kinh doanh nông sản (sản,ngô…)…
 • Vốn điều lệ: 126.000.000.00 đồng;
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: HSL
 • Mã ISIN: VN000000HSL8
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 • Số lượng CP: 12.600.000 cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 126.000.000.000 đồng
 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (10/05/2018): 16.500 đồng


2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty :

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần982,4961,63
– Hệ số thanh toán nhanhLần612,6943,76
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,071,18
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%0,071,2
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoVòng4,665,45
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần1,671,41
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%10,4910,67
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%22,3315,17
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%19,6815,07
-Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%10,4910,67

Nguồn: dựa trên BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của Công ty

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-up-hnx.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106