VN-INDEX 1.237,27 +8,90/+0,72%  | 
HNX-INDEX 313,09 -2,35/-0,74%  | 
UPCOM-INDEX 95,15 -0,74/-0,77%  | 
VN30 1.282,96 +3,41/+0,27%

UBCKNN thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh của CTCP Dịch vụ Sân bay (ASG)

08:00 12/03/2018

Ngày 08/03/2018, UBCKNN thông báo đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã chứng khoán – CIA) của CTCP Dịch vụ Sân bay (ASG). Cụ thể, ASG dự kiến chào mua để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25% với giá chào mua dự kiến là 61.700 đồng/cổ phiếu theo giấy đăng ký chào mua công khai ngày 13/02/2018.

Hiện tại, ASG đang là cổ đông lớn của CIA, nắm giữ 24,41% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của CIA với 21,53% là nắm giữ trực tiếp và 2,88% thông qua công ty con là CTCP Dịch vụ Sân bay Sài Gòn (ASGS). Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là công ty được lựa chọn làm đại lý thực hiện việc chào mua công khai của ASG.

Được biết, lần chào mua công khai này của ASG nằm trong kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu tại CIA lên 51% theo như thông tin đã công bố trước đây. Kết thúc phiên giao dịch 09/3, thị giá CIA đạt 55.200 đồng/cổ phiếu.

Ngày 9/2/2018 vừa qua, CIA đã công bố số liệu BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2017. Theo đó, LNST riêng lũy kế của CIA đạt 45,89 tỷ đồng và LNST hợp nhất lũy kế đạt 48,65 tỷ đồng. CIA cũng đã chốt ngày 14/03/2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Nguồn: Tổng hợp của ASC

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106