VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

VTVCab thông báo hủy đấu giá

17:00 13/04/2018

THÔNG BÁO

VỀ HỦY PHIÊN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM (VTVcab)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) vào ngày 17/04 với lý do:

Theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của VTVcab ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-SGDHN ngày 20/03/2018 của HNX, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức vì chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.

Trước đó, HNX thông báo sẽ thực hiện đấu giá 42.292.624 cổ phiếu VTVcab, tương đương với 47,84% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức khởi điểm 140.900 đồng/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cp).

Theo phương án cổ phần hóa, VTVcab được Nhà nước duy trì tỷ lệ nắm giữ ở 51% vốn điều lệ, 1,16% bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và 47,84% bán đấu giá công khai.

VTVcab tiền thân là Trung tâm truyền hình Cáp MMDS thành lập năm 1995, hoạt động trong lĩnh vực phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình, hoạt động viễn thông có dây, sản xuất thiết bị truyền thông, quảng cáo, sản xuất phim…

Trước khi tổ chức đấu giá cổ phần, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã yêu cầu VTVcab báo cáo sự việc cắt hàng loạt kênh truyền hình trong gói dịch vụ mà không thông báo với người sử dụng dịch vụ để tiến hành xác minh.

Thông tin chi tiết tại: SGDCK Hà Nội

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106