VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Giới thiệu cơ hội đầu tư

15:39 24/05/2021

Với nhiều năm hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, ASC tự hào có được mạng lưới khách hàng trải rộng trong các tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng yếu. Với nghiệp vụ giới thiệu cơ hội đầu tư, ngoài việc cung cấp cho nhà đầu tư về các thông tin và phân tích thị trường, chia sẽ cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam; ASC là cấu nối để giới thiệu và liên kết các khách hàng để cùng gia tăng giá trị.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106