VN-INDEX 1.423,02 +31,39/+2,26%  | 
HNX-INDEX 404,37 +6,56/+1,65%  | 
UPCOM-INDEX 102,67 +0,79/+0,78%  | 
VN30 1.516,46 +33,84/+2,28%

Cơ cấu tổ chức

10:02 17/05/2021

ASC hoạt động theo mô hình phối hợp giữa cơ cấu chức năng và cơ cấu phòng ban; cho phép tập trung vào khách hàng và sản phẩm, đồng thời có sự chuyên sâu vào chức năng.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106