VN-INDEX 1.335,01 +2,57/+0,19%  | 
HNX-INDEX 320,35 +1,23/+0,39%  | 
UPCOM-INDEX 87,40 -0,18/-0,21%  | 
VN30 1.473,17 +3,30/+0,22%

Cơ cấu tổ chức

10:02 17/05/2021

ASC hoạt động theo mô hình phối hợp giữa cơ cấu chức năng và cơ cấu phòng ban; cho phép tập trung vào khách hàng và sản phẩm, đồng thời có sự chuyên sâu vào chức năng.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106