VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

HOSE đã thông báo huỷ bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Địa ốc Vĩnh Long.

08:00 01/02/2016

Lúc 16h00 ngày 25/01/2016, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 15 Quyết định số 574/QĐ-SGDHCM ngày 18/12/2015 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106