VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Phước

08:00 05/02/2016

Lúc 16h00 ngày 03/02/2016, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Phước, chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 15 Quyết định số 13/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2016 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Phước thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc tại Đại lý đấu giá nơi đăng ký mua bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Phước.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo. 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106