VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

HOSE: Thông báo ngưng thực hiện thủ tục đấu giá chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBANK)

07:00 13/12/2017

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ra thông báo về việc hủy thủ tục đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) đã được đăng ký tại HOSE. Theo đó, TNHH MTV Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai (Đơn vị thoái vốn) đã gửi Công văn số 1238/CSĐN-TCKT ngày 12/12/2017  cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo hủy thủ tục đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK) đã được đăng ký tại HOSE. Nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá trên có thể đến các Đại lý đấu giá để rút lại tiền cọc.
Thông tin chi tiết, vui lòng click tham khảo tại đây.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106