VN-INDEX 1.227,67 -0,70/-0,06%  | 
HNX-INDEX 313,65 -1,79/-0,57%  | 
UPCOM-INDEX 95,06 -0,83/-0,87%  | 
VN30 1.274,63 -4,92/-0,38%

Kết quả đăng ký IPO Vinafood II

08:00 12/03/2018

IPO Vinafood II: 41 nhà đầu tư đăng ký mua 115.6 triệu cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ – Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).

Trong đợt đấu giá này, đã có 41 nhà đầu tư đăng ký tham gia, trong đó có 40 cá nhân (31 cá nhân trong nước, 9 cá nhân nước ngoài) và chỉ duy nhất 1 tổ chức trong nước.

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký là 115,603,300 cp, vượt nhẹ so với số cổ phần chào bán. Cá nhân trong nước đăng ký mua 115,096,500 cp, cá nhân nước ngoài đăng ký mua 6,800 cp, còn tổ chức trong nước đăng ký mua 500,000 cp.

Được biết, ngày 14/03 tới đây, Vinafood II sẽ IPO gần 114,831,000 cp với giá khởi điểm 10,100 đồng/cp. Ước tính tại mức giá khởi điểm, Vinafood II dự kiến thu về gần 1,160 tỷ đồng

Theo kế hoạch cổ phần hóa, Vinafood II sẽ có vốn điều lệ 5,000 tỷ đồng, tương ứng 500 triệu cp. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm chi phối với 255 triệu cp, tương ứng 51% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai hơn 114.8 triệu cp, chiếm 22.97% vốn; bán ưu đãi cho người lao động hơn 4.96 triệu cp, chiếm 0.99%; bán cho công đoàn 200,000 cp, chiếm 0.04%; và chào bán cho nhà đầu tư chiến lược 125 triệu cp, chiếm 25% vốn.

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 41 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:31 NĐT
Cá nhân nước ngoài:09 NĐT
Tổ chức trong nước:01 NĐT
Tổ chức nước ngoài:0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 115.603.300 CP

Cá nhân trong nước:115.096.500 CP
Cá nhân nước ngoài:6.800 CP
Tổ chức trong nước:500,000 CP
Tổ chức nước ngoài:0 CP
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106