VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

17:00 27/01/2021

Ngày 27/01/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương tổ chức đấu giá có kết quả như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              5.000.000cổ phần
 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                        10.000đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                  44

Trong đó:        Tổ chức: 1                   Cá nhân: 43

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                              5.114.000 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                        44
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                           5.113.200 cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                        600.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                            4.000 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                            13.000đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                           10.000 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                 13.000 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                               10.000 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                              10.087 đồng/cổ phần
 • Tổng số cổ phần bán được:                                                    5.000.000cổ phần
 • Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài:                 0 cổ phần
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                        44 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 1                   Cá nhân: 43

 • Tổng giá trị đợt đấu giá:                      50.435.240.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/ket-qua-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106