VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ-TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

17:00 08/02/2021

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ-TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

 ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 08/02/2021

Ngày 08/02/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Công ty Mẹ-Tổng Công ty Phát điện 2 tổ chức đấu giá có kết quả như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Mẹ-Tổng Công ty Phát điện 2
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              580.120.840cổ phần
 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                        24.520đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                  14

Trong đó:        Tổ chức: 1                   Cá nhân: 13

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                              262.500 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                        14
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                           262.500 cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                        200.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                            500 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                            28.500đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                           24.520 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                 28.500 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                               24.520 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                              24.578 đồng/cổ phần
 • Tổng số cổ phần bán được:                                                    262.500cổ phần
 • Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài:                 0 cổ phần
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                        14 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 1                   Cá nhân: 13

 • Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                         6.451.660.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/ket-qua-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106