VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Kết quả đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)

08:00 07/03/2016

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN)

Thời gian đấu giá: 07/03/2016
Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên
Giá trúng cao nhất: 102.000,00
Giá trúng thấp nhất: 67.000,00
Giá trung bình: 80.053,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá: 11.328.002,00
Giá đặt cao nhất: 102.000,00
Giá đặt thấp nhất: 17.000,00
KL đặt cao nhất: 11.328.002,00
KL đặt thấp nhất: 100,00
Tổng số NĐT trúng giá: 5,00
Tổng số tổ chức trúng giá: 1,00
Tổng số giá trị trúng giá: 906.840.138.000,00 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106