VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Kết quả đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn (Saigon Bus)

08:00 09/03/2016

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XE KHÁCH SÀI GÒN (SAIGON BUS)

Thời gian đấu giá: 08/03/2016

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH một thành viên

Giá trúng cao nhất:10.500,00
Giá trúng thấp nhất: 10.200,00
Giá trung bình: 10.200,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá: 5.757.100,00
Giá đặt cao nhất: 10.500,00
Giá đặt thấp nhất: 10.200,00
KL đặt cao nhất: 4.500.000,00
KL đặt thấp nhất: 100,00
Tổng số NĐT trúng giá: 13,00
Tổng số tổ chức trúng giá: 1,00
Tổng số giá trị trúng giá 58.723.320.000,00

Xem chi tiết trong file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106