VN-INDEX 1.223,69 -4,68/-0,38%  | 
HNX-INDEX 313,90 -1,54/-0,49%  | 
UPCOM-INDEX 94,94 -0,95/-0,99%  | 
VN30 1.269,91 -9,64/-0,75%

Kết quả đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

16:00 17/04/2018

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Ngày 17/04/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tổ chức bán đấu giá cổ phần do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
 • Địa chỉ: 41 & 45 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM.
 • Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn…..
 • Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng;
 • Số lượng CP đấu giá: 6.672.444 cổ phần;
 • Giá đấu thành công cao nhất: 28.500 đồng/cổ phần;
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 25.000 đồng/cổ phần;
 • Giá đấu thành công bình quân: 25.771 đồng/cổ phần;
 • Tổng giá trị đợt đấu giá: 171.958.360.000 đồng;
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá: 127 NĐT;
 • Tổng số tổ chức trúng đấu giá: 1 tổ chức;

Thông tin chi tiết tại: SGDCK HÀ NỘI

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106