VN-INDEX 1.423,02 +31,39/+2,26%  | 
HNX-INDEX 404,37 +6,56/+1,65%  | 
UPCOM-INDEX 102,67 +0,79/+0,78%  | 
VN30 1.516,46 +33,84/+2,28%

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

09:00 24/05/2021

VNM, MCH, MVB, AVC, VCA, NBW, MTS vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MCH): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 45% (01 cổ phiếu nhận 4.500 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2021.

Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (MVB): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Thủy điện A Vương (AVC): Ngày 3/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17,2% (01 cổ phiếu nhận 1.720 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Thép Vicasa – VnSteel (VCA): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/6/2021.

CTCP Cấp nước Nhà Bè (NBW): ngày 1/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 7/7/2021.

CTCP Vật tư – TKV (MTS): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 16/6/2021.

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106