VN-INDEX 1.337,11 +4,67/+0,35%  | 
HNX-INDEX 320,76 +1,64/+0,51%  | 
UPCOM-INDEX 87,55 -0,04/-0,05%  | 
VN30 1.476,11 +6,24/+0,42%

Liên hệ

14:15 22/05/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5A, Cao ốc Master, 41 -43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM
Tel: (84-28) 38 258 106
Fax: (84-28) 38 248 655
Email: info@asias.com.vn

+ Phòng Quan hệ khách hàng: 
Ông Trịnh Minh Thủy
Ext: 445 
Email: thuy.trinh@asias.com.vn

+ Phòng Ngân hàng đầu tư: 
Ông Phạm Nguyễn Thiên Du
Ext: 455  
Email: du.pham@asias.com.vn

+ Phòng Nhân sự: 
Chị Trần Thị Thanh Huyền
Ext: 428
Email: huyen.tran@asias.com.vn

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106