VN-INDEX 1.423,02 +31,39/+2,26%  | 
HNX-INDEX 404,37 +6,56/+1,65%  | 
UPCOM-INDEX 102,67 +0,79/+0,78%  | 
VN30 1.516,46 +33,84/+2,28%

Liên hệ

14:15 22/05/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5A, Cao ốc Master, 41 -43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM
Tel: (84-28) 38 258 106
Fax: (84-28) 38 248 655
Email: info@asias.com.vn

+ Phòng Quan hệ khách hàng: 
Ông Trịnh Minh Thủy
Ext: 445 
Email: thuy.trinh@asias.com.vn

+ Phòng Ngân hàng đầu tư: 
Ông Phạm Nguyễn Thiên Du
Ext: 455  
Email: du.pham@asias.com.vn

+ Phòng Nhân sự: 
Chị Trần Thị Thanh Huyền
Ext: 428
Email: huyen.tran@asias.com.vn

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106