VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp

15:38 24/05/2021

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư đạt được mục tiêu M&A một cách hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quá trình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, ASC với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ chủ động tham gia cùng nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị tài liệu cho quá trình mua, định giá doanh nghiệp, tư vấn và tổ chức thương lượng hợp đồng với các đối tác cho việc sát nhập doanh nghiệp. Các công việc thực hiện cụ thể như:

  • Xây dựng chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn đối tượng mua bán/sáp nhập (chọn công ty mục tiêu);
  • Khảo sát và xác định giá trị của công ty mục tiêu để đưa ra mức giá hợp lý cho tổ chức thâu tóm;
  • Tư vấn, cân nhắc Luật cạnh tranh và các quy định pháp lý khác có liên quan;
  • Tư vấn lựa chọn phương thức mua bán/sáp nhập (lựa chọn phương thức thanh toán);
  • Tư vấn lựa chọn phương pháp kế toán phù hợp để ghi nhận vụ sáp nhập;
  • Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan;
  • Tư vấn tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp sau khi M&A.
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106