Lịch trình

Từ 00:00 ngày 11/01/2021
Đến 16:00 ngày 29/01/2021

Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

1
Trước 15:00 ngày 04/02/2021

Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

2
09:00 ngày 08/02/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu giá

3
Từ 00:00 ngày 09/02/2021
Đến 23:59 ngày 22/02/2021

Khách hàng không trúng đấu giá được hoàn trả tiền đặt cọc

4
Từ 00:00 ngày 09/02/2021
Đến 23:59 ngày 22/02/2021

Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

5

Thông tin

Tổng SL cổ phần đấu giá: 580,120,440
Giá khởi điểm: 5,801,204,400,000 Đồng/CP


Kết quả đấu giá

Đăng ký 0 0
Trúng đấu giá 0 0
Khách hàng cá nhân
Khách hàng tổ chức
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106