VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%  | 
HNX-INDEX 417,84 +6,04/+1,47%  | 
UPCOM-INDEX 109,68 +0,01/+0,01%  | 
VN30 1.502,16 +9,35/+0,63%

Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

15:38 24/05/2021

Với kinh nghiệm trong nhiều ngành kinh tế và chuyên môn, kỹ năng trong lĩnh vực tài chính, quản trị chiến lược, ASC hiểu được nhu cầu, triển vọng ngành nghề của doanh nghiệp, xác định được thuận lợi, khó khăn, các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp trên cơ sở so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành.
Trên cơ sở đó, ASC sẽ tư vấn những phương án thiết thực và tối ưu cho khách hàng về chiến lược tài chính, cơ cấu tổ chức, cơ cấu nợ, các điểm cần khắc phục trong hệ thống tổ chức quản lý, hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm giúp doanh nghiệp đạt được cơ cấu tài chính tối ưu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh.
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp bao gồm các nghiệp vụ:

  • Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp;
  • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp;
  • Lựa chọn giải pháp tối ưu để tái cấu trúc;
  • Triển khai biện pháp tái cấu trúc;
  • Đánh giá quá trình thực hiện tái cấu trúc;
  • Xây dựng phương án bổ sung kế hoạch tái cấu trúc;
  • Tư vấn những vấn đề phát sinh sau tái cấu trúc.
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106