VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo: bán chào bán cạnh tranh cổ phần của Công Ty cổ phần tập đoàn Tân Mai do Công Ty TNHH MTV nhà sản xuất bản giáo dục Việt Nam sở hữu

09:00 07/04/2020

THÔNG BÁO

BÁN CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI

 DO CÔNG TY TNHH MTV NHÀ SẢN XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM SỞ HỮU

Ngày 07/04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai như sau:

Thông tin đấu giá:

 • Tên tổ chức thực sở hữu: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai
 • Địa chỉ: Đường số 11, khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các loại giấy; Trồng rừng, chăm sóc rừng …
 • Vốn điều lệ: 890.915.030.000 đồng
 • Loại hình đấu giá: Đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 7.216.576 cổ phần
 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đặc cọc:

            +Thời gian: Từ  8h00 ngày 07/04/2020 đến 15h30 ngày 22/04/2020

            +Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

            +Thời gian: Chậm nhất  16 giờ 00 phút ngày 27/04/2020

            +Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá: 08h30 ngày  29/04/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,630,73
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,120,17
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%91,1692,01
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%1031,791151,38
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%430,57-43,47
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%92,93-1,87
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%5,72-0,16
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%11,49-21,61

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106