VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu do UBND Nghệ An nắm giữ

09:00 21/01/2019

Ngày 21/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu

Địa chỉ: Xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp

Vốn điều lệ: 27.913.040.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:2.675.471 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.500 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 21/01/2019 đến 15h30 ngày 18/02/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/02/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 14h00 ngày 25/02/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần6,6910,74
– Hệ số thanh toán nhanhLần6,699,91
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%1,120,69
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%1,140,69
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%0,951,09
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%0,260,23
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,260,22
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%-7,771,37

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106