VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long do UBND Tỉnh Vĩnh Long nắm giữ

09:00 21/02/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG DO UBND TỈNH VĨNH LONG NẮM GIỮ   

Ngày 21/02/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 02, Đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; …

Vốn điều lệ: 289.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:6.660.500 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:13.600 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ ngày 21/02/2019 đến 16h00 ngày 06/03/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 15h00 ngày 12/03/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 15h00 ngày 14/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần3,932,78
– Hệ số thanh toán nhanhLần3,612,55
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%26,0729,67
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%35,2642,19
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần2,574,46
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,130,29
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%13,0126,29
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%1,687,52
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%2,5510,44
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%14,9223,83
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng2571.067

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106