VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh do UBND Tây Ninh nắm giữ

09:00 25/10/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH DO UBND TÂY NINH NẮM GIỮ

Ngày 25/10/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh Địa chỉ: 82 Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kỹ thuật công trong kiểm tra, đánh giá, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các loại xe cơ giới đang lưu hành, các loại xe chuyên dùng, xe máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp có tham gia giao thông đường bộ và các phương tiện thủy nội địa, ….

Vốn điều lệ: 50.140.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:2.456.860 cổ phần (chiếm 49% vđl)
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.450 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ ngày 28/10/2019 đến 16h00 ngày 07/11/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 13/11/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 15/11/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần6,337,57
– Hệ số thanh toán nhanhLần5,967,12
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%5,754,76
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%6,105,00
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%14,4214,97
– Hệ số Lợi nhuạn sau thuế/VCSH%9,999,55
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%9,419,09
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%18,7317,99
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần%11,1110,56
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%8,728,07

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106